Kontrolní den na frekvenci 47 GHz

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 09. 2006

Tak se zase jednou konalo mikrovlnné setkání na zahradě u Pavla, OK2VJC. Dokonce mezinárodní, protože přijeli dva kolegové z SP. Co bylo cílem ? Naprosto neformální setkání, výměna zkušeností a informaci a v neposlední řadě vyzkoušení vlastních mikrovlnných zařízení, tektokrát v pásmu 47 GHz.

Jak to celé probíhalo ? Dopoledne kolem 10 hodiny byl naplánován sraz účastníků. Protože jsem dostal "teplý bonz" od nejmenovaného OK2ULQ, tak jsem tam byl vpodstatě jako první. To nikdy neuškodí. Co kdyby se něco rozdávalo zadarmo, že ?! Potom, za pomoci radiové navigace, našla k Pavlovi cestu i zahraniční delegace v čele s českým vedoucím expedice, Eduardem, OK2BPR. Spolu s ním dorazili i polští kolegové SP9MX a SP9QZO. Zanedlouho dorazil i již jmenovaný OK2ULQ, který později pomohl s měřením frekvence. Na setkání nechyběl ani OK2SIA, který jakožto třetí fotoreportér se dostavil jako poslední. Po uvítání proběhla improvizovaná burza "mikrovlnného smetí", hi! Byly předány věcné dary delegací OK i SP a začaly přípravy na hlavní bod programu - zkoušku zařízení v provozu. Několik fotografií přibližuje osoby a obsazení, hi..Nejdříve se začalo spojením na několik metrů. Spíš jen pro kontrolu, že dovezená zařízení jsou "naživu". Poté proběhlo kontrolní spojení na několik stovek metrů. Od zahrady OK2VJC k relativně blízké vodárně. Vše v naprostém pořádku a tak přišel ke slovu plán "B" - pokus o spojení na cca 6 km. Spojení proběhlo i na tuto vzdálenost bez problémů a účastníci setkání v euforii dobrých výsledků začali spřádat plány na spojení na stovky km. Myšlenky na překonání světových i galaktických dálkových rekordů dostávaly křídla,hi... Leč nebyl plán a bez plánu, jak jistě uznáte, to prostě nejde !! Tak se musí vše nejdříve naplánovat a potom uvidíme ! Setkání se, myslím, více než vydařilo a splnilo své hlavní cíle - především setkání lidí, kteří jsou "stejně postižení". Tak nashledanou příště !