Tři Studny 2007

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 04. 2007

Jak jsem již uvedl v sekci Novinky, konalo se od pátku 27.4.2007 setkání zájemců o EME a mikrovlnnou techniku . Tradičně bylo místo setkání v hotelu Horník poblíž Nového Města na Moravě. Celá akce byla pořádána OK VHF klubem.
Protože jsem se setkání zůčastnil již vloni, docela jsem se těšil na jeho 16. ročník.
Jak to celé probíhalo ??

Na cestu jsem se vydal původně s představou, že Petr ULQ pro mě přijede s Pavlem VJC. Jenže Petrovi se jaksi zdravotně nezadařilo a tak jsem byl přinucen okolnostmi vzít auto a vyrazit s Pavlem ve dvou.
Takže vstanout kolem 5:30 a cca 6:10 už jsme byli na cestě. Po cca 2:20 hod jsme byli na místě. Proběhla registrace, po zaplacení účastnického poplatku jsme obdrželi své vizitky a stravenky (velmi důležité, hi).
Krátce po deváté hodině zahájili Zdeněk, OK1DFC, a Franta, OK1CA, setkání.
Po krátkém úvodu začalo předávání diplomů a uvedení do "síně slávy". Letos se této cti dostalo Pavlovi, OK1AIY. Mimo tohoto ocenění si Pavel odnesl pěknou "hromadu" diplomů za své výsledky v mikrovlnném vysílání. Takovéto morální ocenění jeho práce pro rozvoj mikrovlnného vysílání v ČR mu plně náleží.
V předávání diplomů se vystřídali OK2ZI a OK1AGE. Byly předány diplomy jednotlivcům i soutěžním týmům. Přítomní ocenili výsledky soutěžních stanic potleskem.
Potom následovala zpráva Zdeňka, OK1DFC, o úspěších našich EME závodníků. Přidal i zprávu o setkání EME v německém Würzburgu v loňském roce.
Následovalo seznámení s historií i současností jednoho z našich nejznámějších radioklubů - OK1KIR. Celou prezentaci velice zajímavě přednesl Vláďa, OK1DAK. Mottem jeho vystoupení bylo povzbuzení amatérů k pokusům s EME spojeními. Na několika příkladech (i dalšími přednášejícími) bylo ukázáno, že na začátek stačí opravdu nepříliš složité vybavení. I s relativně jednoduchým vybavením lze udělat spojení s "big gun" stanicemi, což může být startovací impulz pro další vývoj našeho krásného koníčku.
S malým zpožděním dorazil na Tři Studny spolu s Petrem OK2STV i Petr ULQ a tak naše "balkanska grupa mocnego uderzenia" byla kompletní, hi.
Před obědem (mimochodem v hotelu se vaří opravdu moc dobře) jsme ještě vyslechli přednášku Franty, OK1CA, o parametrech vstupních částí zařízení a těsně před polední přestávkou představil Zdeněk DFC provoz JT65.Po jídle zbylo trochu času na povídání s přáteli a na prohlédnutí improvizované burzy, která probíhala od cca 10 hodiny. Někteří využili času ke krátké relaxaci v křesle, hi..
Někteří diskutovali před hotelem. Na fotkách vidíte vášnivou (ale s úsměvem vedenou) diskuzi Stefana, SP9QZO, s Pavlem , OK1AIY. Tématem byla otázka, co je či není možné považovat za mezistátní spojení na mikrovlnách. "Jádrem pudla" bylo spojení SP-OK, které bylo provedeno na vzdálenost cca 20 m přes hraniční čáru dvěma českými amatéry. Jenomže ono na druhé straně není definováno, zda mezinárodní spojení se bere čistě z hlediska území nebo se má brát z hlediska státní příslušnosti držitelů licencí a majitelů zařízení, kteří to spojení udělají...Výsledkem diskuze byla dohoda o uskutečnění spojení mezi OK a SP operátory. Termín a místo se musí ještě dohodnout..


Po obědě proběhlo několik dalších přednášek o LNA pro pásma 23 a 70 cm. V další představil Milan, OK2BFF, své řešení pro 47 GHz, kdy použil pro ozáření paraboly systému Cassegrain. Přinesl s sebou i své zařízení, takže bylo možné to celé vidět v praxi.
Pavel OK1AIY přednesl zprávu o instalaci dvou nových mikrovlnných majáků pro 47 a 76 GHz. Přednášky zakončil Zdeněk DFC informací o zařízení SPANFI, které slouží pro nastavení antén a LNA"s pro EME provoz.
Na závěr se ještě chvíli diskutovalo o technických aspektech vysílání odrazem od Měsíce. Zdeněk DFC ještě pustil několik záznamů EME spojení.
Stejně jako v minulosti bylo možné si nechat proměřit zařízení. K dispozici byli Tomáš, OK2MTM a Franta, OK1CA. Bylo možné měřit šumové číslo, frekvenci a výkon na nižších mikrovlnných pásmech. Letos mi připadlo, že toho nebylo zdaleka tolik, co loni. V zadní části hotelu se uskutečnilo několik spojení v pásmech 24 GHz a 47GHz.Setkání se opět vydařilo a určitě je třeba ocenit snahu organizátorů i všech co jim pomáhali s jeho uskutečněním. Zorganizovat takovéto setkání je totiž prací na několik týdnů a při vytížení některých lidí je s podivem, že to takto dobře opět bylo zvládnuto..