Pompei, Vesuvio....

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 01. 10. 2007

Slíbil jsem pokračování o našem krátkém výletu mezi mafiózy v jižní Itálii, tak tedy něco víc k Pompejím a Vesuvu...
Oba názvy jsou samozřejmě známé i značným ignorantům světové historie, tak jen krátce k jejich původu...
Vesuv je sopka nacházející se v oblasti jižní Itálie na pobřeží moře. Již několikrát ohrozila své okolí, naposledy chrlila lávu v roce 1944. A Pompeje - asi nejznámější "oběť" Vesuvu. I když ne jediná...

Město Pompeje vzniklo někdy v 8. století př. n. l. a díky své geografické poloze velmi rychle vzkvétalo a stalo se bohatým městem. Jenže měli v blízkosti Vesuv. První větší zmínka o výbuchu této sopky je z roku 62 n. l., kdy byla část Pompejí zničena. Vzhledem k bohatství města ale poměrně brzy byly škody napraveny a město stálo ještě krásnější, než kdy před tím.
Jenže pak přišel 24. srpen 79 n. l. a s ním zkáza celého města.
Vlastně tehdy byla zničena města tři (Pompei, Herculaneum, Stabie), ale Pompeje byly největší. Žilo v nich tehdy kolem 20 tisíc obyvatel, z nich kolem 10 tisíc zemřelo. A proto obě ostatní města jsou téměř zapomenuta a celá tehdejší katastrofa je synonymem pro zničení Pompejí. Věrohodný popis celé události nám zanechal Plinius mladší.
Město bylo několikrát varováno slabým zemětřesením, ale nikdo tomu nedával potřebnou vážnost a tak katastrofa na sebe nedala dlouho čekat. Lidé byli velice překvapeni a zmateni zároveň. Co nezničil žhavý popel, to dokonaly jedovaté plyny. Město bylo zasypáno až 7-mi metry popela. Ten měl teplotu až kolem 600°C, takže vše shořelo, z budov zmizely střechy a veškerá vegetace vzala za své. Lidi byli popelem a jedovatými plyny udušeni.
Jejich těla vytvořila jakési jádro, dutinu, v popelu. Tak, když po téměř 1700 letech se začalo s vykopávkami, byly nacházeny dutiny, které obsahovaly zbytky lidských kostí, které se však rozpadaly dotekem. Až jeden chytrý archeolog v 19. století přišel na to, že když nalezenou dutinu opatrně vylije řídkou sádrou, získá tak vlastně "odlitek" člověka, jemuž ty kosti pův. patřily. Spousta takovýchto odlitků je dnes umístěna v Neapoli v Archeologickém muzeu, něco málo je možné vidět přímo v historickém městě.Zde vidíte jeden takový "odlitek"


Odkrývání města pokračuje i v dnešní době, dokonce byly objeveny hlubší vrstvy sedimentů a tak se předpokládá, že už před již zmíněným 8. stoletím bylo místo osídleno a s velkou pravděpodobností jeho rozvoj byl ukončen stejně hrozným způsobem, jako mnohem později rozvoj Pompejí.
Prohlídka města s průvodcem trvá cca 2 hodiny a vidíte nejznámější místa města. Celý areál je ale mnohem větší a tak by bylo třeba k řádnému prohlédnutí minimálně celý den...
Co je tedy dnes k vidění v Pompejích ?
Především jsou to stěny budov, které nám ukazují, jak vypadalo starořímské město v době kolem počátku našeho věku. Na mnoha budovách jsou zachovalé fresky, mozaiková výzdoba vchodu domů bohatých měšťanů a mnoho dalšího zajímavého materiálu.
K jedné z takových zajímavostí patří systém ulic - sever -jih a východ - západ. Vše hezky pravoúhlé, vystavěné s ohledem na východ a západ slunce. Ulice mají speciální "přechody" pro chodce, které jsou tvořeny kameny. Po ulicích tehdy totiž teklo vše možné. Mezi kameny byly mezery, které umožňovaly projet vozům s přesně danou roztečí kol. Tato míra byla později převzata jako základní míra pro rozteč kolejí např. v Anglii. Pokud do města přijel někdo s jiným vozem, musel si potřebný vůz vypůjčit a teprve potom mohl do města.
Velmi známá památka je také budova veřejného domu, označeného zvenku falickým symbolem. Uvnitř byly malé místnůstky kam se sotva vešla kamenná postel. Nade dveřmi byla freska, zobrazující nabízené "služby". Už tehdy správná reklama prodávala, hi.
Průvodce nám tvrdil, že cena za nevěstku se pohybovala ve výši srovnatelné s cenou cca dvou skleniček vína..
Ale Pompeje nejsou jen "hampejz", je tam i spousta barů, pekáren, zdobných vchodů a sochařská výzdoba. Rozhodně stojí za návštěvu..


První fotka je ukázkou cvičiště gladiátorů, měli tam dokonce vodní kanál, kde se cvičili na předvádění námořních bitev. Další obrázek je z divadla, kde v době nedávno minulé zpívali největší tři tenoři světa - P. Domingo, J. Carreras a L. Pavarotti. Třetí obrázek ukazuje "Fórum", vstupní část města. Zde byla umístěna velmi bohatá sochařská výzdoba, podlaha byla z mramoru. V pozadí je vidět Vesuv. Poslední fotka je z okraje města, kde je částečně vidět, jak se postupně odkrývají stěny starobylého města.

Další naše kroky vedly na Vesuv. Z Pompejí vás tam odveze autobus až do výšky 1000 m, dál musíte po svých. Na vrchol je poměrně pěkně upravená cesta v lávovém poli, výhodou jsou pevné boty, neleze do nich tolik ten prach a kamínky z cesty..
Hora má dnes výšku kolem 1281 metrů, původně dosahovala výšky kolem 3000m. Po výbuchu v r. 79 n. l. se zmenšila na dnešní výšku. Ani dnes vulkán nespí, v kráteru je vidět stoupající dým svědčící o dřímajícím obru. Jícen kráteru je elipsovitý s rozměry cca 650 x 500m. Z vrcholu hory je vidět i na Pompeje. Pův. stála na svazích Vesuvu i lanovka, která ale byla za silné bouřky poškozena natolik, že se oprava nevyplatila a tak dnes už cca 15 let budují novou. Zdá se, že s termíny staveb nemají potíže jenom naši stavbaři, hi.
Tak jsme si tedy vyšli na vrchol této hory. Vstup na úbočí hory nad 1000m n. m. je zpoplatněn, stojí to 6,5 Eura za to, že se můžete "ničit" vycházkou do kopce, hi. Z vrcholu je ale krásný rozhled na široké okolí. Jedinou nepěknou věcí je neustávající činnost vulkánu, která by případným, dalším výbuchem mohla ohrozit několik milionů obyvatel blízkých měst včetně Neapole.


Na fotkách je vidět Neapol ze svahu Vesuvu a jícen kráteru s hrozícími výrony sirnatých plynů.

Návštěvou Vesuvu jsme ukončili naši víkendovou cestu a v neděli ráno jsme se vrátili do republiky.
Takže mám na pár roků (doufám, hi) zajištěn klid a můžu vysílat, až se bude ze mě kouřit, hi...