Zdroj ALINCO DM-330MVE - tudy cesta nevede !

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Technika, Vydáno dne: 03. 03. 2008

Před několika lety jsem si pořídil FT847D. Jenže časem se ukázalo, že na vážné závodění to moc není, její vf vlastnosti mají přeci jen jakási omezení a tak se jako řešení jevila cesta transvertorů ke KV rádiu.
Tak jsem podlehl a pořídil Icoma 756 Pro III. K němu XVRTR DEM432 a hurá do závodů. Jenže mě čekala studená sprcha..Byl jsem upozorněn, že vysílám na vícero kmitočtech..Říkal jsem si, že mají určitě nějaké jednoduché rádio typu FT857 a dělá jim problémy můj výkon.. Jenže i Petr, OK2ULQ, si vyslechnul na 2m s podobnou sestavou pár výtek k signálu..
Tak jsme společně přemýšleli, čím by to mohlo být.. Dokonce v 1. subregionálu jsme slyšeli výtku k pásmu 70cm znovu. A s jiným transvertorem (TR432H od DB6NT). Podle hrubého odhadu byl parazitní signál cca o 50 kHz "bokem" a o nějakých cca 60 - 70dB slabší. To už se z malého červíka stal pořádně tlustý červ, který hlodal v hlavě...Bylo třeba urychleně cosi udělat !
Jak už název říká, příčinu jsme našli, ale chvíli to přece jen trvalo...Samostatný transceiver totiž s tímto zdrojem potíže nemá..

Původně jsme předpokládali, že může být třeba poškozený krystal v transvertoru a má parazitní kmity. Tuto ideu jsme ale velmi rychle zavrhli, ve dvou různých XVRTR's to současně nebude..
Potom nastal čas úvah o možném rušení uvnitř transceiveru. Přece jenom je v něm procesorů "jako máku". Nic z toho se nepotvrdilo. Petr změřil spektrum celé sestavy, ale nic nenašel. Záhada...
Jenže v prvním subregionálu po výtce, že jsme na více kmitočtech, jsme došli k otázce, zda to měřil s tím zdrojem, který používáme na kopci..A ejhle. Při měření napájel TCVR i XVRTR z lineárního zdroje. A byli jsme doma..
Uvedený spínaný zdroj od Alinca má možnost regulace spínacího kmitočtu, pokud by rušil hvizdy při příjmu. A protože se potvrdilo, že je parazitní i příjem signálů, bylo krátkým pokusem rychle dokázáno, že původce rušení je opravdu uvedený spínaný zdroj. Naladil jsem se na parazitní příjem a změnil frekvenci spínaného zdroje. Signál zmizel a po návratu k pův. nastavení zdroje se vrátil taky na pův. kmitočet.
V pondělí večer si Petr udělal čas a provedl další měření, tentokrát v identické sestavě, tak jak to bylo zapojeno.
Samozřejmě, že našel konečně i na spektráku to, co hledal...Výsledky jsou vidět z kopií obrazovky spektrálního analyzeru.


Spektrum signálu při napájení transceiveru spínaným zdrojem a XVRTR'u lineárním zdrojem...


Konečně hmatatelný důkaz parazitního signálu při nastavení frekvence spínaného zdroje na jeden "konec" nastavení,
obojí napájeno ze spínaného zdroje


Nastavení frekvence spínaného zdroje na druhý "konec",
ze spektrogramu je vidět, že odchylka je odhadovaných 50 kHz s úrovní -75 dB


Inkriminovaný spínaný zdroj

Tak jsme si sami ověřili, proč spousta HAMů varuje před použitím levných spínaných zdrojů a proč jsou tyto zdroje u některých v těžké neoblibě...Takže si dávejte pozor na to, jaký zdroj používáte. Např. já už budu zase s sebou vozit sice rozměrově podstatně větší, ale za to bezproblémový lineární zdroj...