Zvýšení výkonu násobiče CMA 382400 pro 76 GHz a výš....

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Technika, Zdroj: Dubus, DL2AM, Vydáno dne: 19. 11. 2008

V novinkách jsem napsal, že už brzy přijde nová informace od Phila, DL2AM. Ani naznačovat jsem nechtěl a ani nemohl, dokud to nevyšlo tiskem..
Takže celé se to týká násobiče, který mnozí používají ať už jako násobič třemi nebo čtyřmi pro získání kmitočtu v rozsahu cca 38 - 41 GHz...
Philipp, jak už je jeho zvykem, zkoumal, co všechno tento násobič dovede a co vydrží..Celé to popsal v posledním čísle časopisu DUBUS. Se svolením redakce a autora jsem zmíněný článeček přeložil a je tu k dispozici...
Výsledek zkoumání ??
Čtěte dál !

Abyste si rychleji připoměli, který násobič je zmiňován, je tu jeho fotka..
A nyní už vlastní text Phila :

Násobič (Multiplier) CMA 382400
Philipp Prinz, DL2AM

"""Tento násobič nachází uplatnění u mnohých, kteří pracují v oblasti mm vlnových délek, jako např. 76, 122 a 241 GHz. K tomu několik poznámek:
Zde uvádím některá data, která jsem na zmíněném násobiči naměřil. Je použitelný od 12,6 – 13,6 GHz, násobí-li x3 dává 37,8 – 40,8 GHz. Vstup = SMA-konektor potřebuje 10 – 25 mWatt, na vlnovodném výstupu WR 28 potom dává cca. 50 – 100 mWatt , které jsem naměřil.
Použije-li se jako násobič x4, leží vstupní frekvence na 9,45, ta horní na 10,2 GHz. Pro násobení x3 je potřeba dvojnásobné vstupní napětí.

Když jsem zmíněný násobič připojil na nalyzer, zjistil jsem, že na výstupní výkon má velký vliv pouze napájecí napětí na vývodu 2, t.j. pův. +5V. U vývodu 3, t.j. orig. +8V se tak moc neměnilo.
Pokud místo + 5 Volt zvýšíte napájení na + 6 Volt , zvýší se výstupní výkon až o 55 %.
Napájecí proud se přitom zvýší z pův. Cca 310 na 350 mA. Je možné zvýšit napájení + 8 Volt až na + 9,5 Volt. Touto změnou se ale výstupní výkon už tak dramaticky nemění.
Dlouhodobým testem jsem nezjistil žádné nevýhody tohoto řešení. Samozřejmě je třeba dbát na dobré chlazení násobiče.

Při + 6,4 Volt na vývodu 2 bylo dosaženo saturace. Je také možné zmenšit napájení + 5 V až na + 2,2 V.
Výstupní výkon pak klesá rovnoměrně až na konečných cca 10 % . Tohoto je možno využít např. pro směšovač, kdy nastavíme takový výkon, abychom dosáhli nejlepšího poměru signál/šum.

Použijeme-li CMA 382400 pro násobení kmitočtu, pomůže nám zvýšení napájení z 5 Volt na6 Volt. Hned totiž zjistíme, je-li směšovací dioda správně vybuzena. POZOR na ev. překročení ztrátového výkonu varaktorové diody !!, Při změně napájecího napětí jsem nezjistil na analyzeru žádné nevýhody či zhoršení signálu.

Chtěl bych ještě poukázat na to, že jsem dosáhl na 122GHz s diodou MA4E1310 výkonu 1,2 mWatt out , změřeno na dvou vzorcích, bez posouvání praporků, jenom doladěním ladicím šroubkem.

Násobič při tom vykazoval výstupní výkon 125 mW. Použil jsem tady nová univerzální tělesa. Uvedenou diodu jsem jako (přijímací) směšovač ještě nezkoušel.

Na 76 GHz jsem s varaktorovou diodou MA46H146 dosáhl výkonu 19 mW pomocí zvýšeného napájecího napětí násobiče. Samozřejmým předpokladem pro zvyšování výkonu je potřebné doladění ladicích šroubů, stejně jako potenciometru pro nastavení optimálního pracovního bodu..

Chtěl bych upozornit na článek v Dubus 3/2007, strana 26, kde je popsané zapojení regulovaného napájení pro tento násobič.. """
Tak tolik teda slíbený text.

S vědomím jistého plagiátorství :
"Na slyšenou na mikrovlnách"