Zobrazovač s LCD pro čidla s AS5043 apod.

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Technika, Vydáno dne: 22. 02. 2009

Před časem jsem zde a zde popsal čidlo na bázi obvodu AS5043 firmy Austria Microsystems. V základním nastavení má čidlo výstup 0 - 5 V pro rozsah 360°. Jenže tahat analogové napětí nějakou desítku metrů není zrovna nejlepší.. Tak se Honza, OK2ILA zamyslel a na světě je jeho verze zobrazovače.

Celý systém se skládá de facto ze tří částí :

1) vlastní čidlo, tzn. obvod řady AS50.. a magnet

2) převodník dat z čidla na ASCII formát

3) vlastní zobrazovací jednotka

Celé to funguje tak, že "venkovní" jednotka obsahuje PIC12F675, který načítá polohu z čidla, kontroluje validitu a posílá po sériové lince (4k8) do zobrazovače. Data jsou v ASCII formátu, proto je lze číst i na Hyperterminálu. Volitelně lze k tomuto PICu připojit i teplotní čidlo DS18B20 (lze koupit v GM).

Vlastní zobrazovač načítá data z 1 nebo 2 čidel a zobrazuje je na displeji. Do EEPROM je nutno nakonfigurovat jejich kombinaci. Provádí se za pomoci menu, které se vyvolá stiskem obou tlačítek při současném zapnutí napájení zobrazovače. V současnosti je použitý displej 2x20 znaků, uvažuje se ale i o jednodušší verzi 1x16 nebo 2x16 znaků, podle konfigurace čidel... Data pro displej jsou paralelně posílána i na RS232 port 9k6, který t. č. jinak nemá využití.

Uživatel je informován o chybě čidla nebo o resetu malého PICu při čidle - k tomu dojde při přetečení vnitřního watchdogu při zaseknutí běhu programu (třeba vlivem vf).

V současné době se jedná pouze o zobrazovač, další funkce jsou teprve ve stadiu příprav a hlubokých myšlenek, h i..


Schéma převodníku ve vnější jednotce...

Schéma zobrazovací jednotky...
"Vzorová" sestava s jedním čidlem...
Údaje se zobrazují s rozlišením 0,5°, což je dostatečné i na mikrovlnách...

Takto vypadá zobrazení při plné konfiguraci .....

Jak jsem uvedl již na začátku článku, jedná se o prototyp, na kterém bude ještě potřeba dost práce. Přesto je to už teď použitelné pro zobrazení polohy antén. Další funkce jsou závislé už hlavně na SW vybavení, HW je vymyšlen s rezervou i pro předpokládané nové funkce..Předpokládá se i upravená verze s PIC převodníkem umístěným přímo v čidle, takže by to celé bylo kompaktnější..

Plošné spoje navrhl a vyrobil Mirek,OK2FBY .
Vaše ev. dotazy zodpoví sám autor konstrukce, Honza, OK2ILA, kterého zkontaktujete na adrese ok2ila zavináč seznam cz ...