Doplnění k článku o DIGI na Ovčárně

Autor: Honza, OK2ILA <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 10. 2009

Ve čtvrtek 15.10.2009 jsme spustili t. č. nejvýše položený DIGI v ČR na Ovčárně. Značka Digi je provizorně OK2ULQ-15.
Protože jsem zaznamenal jisté výhrady k údajné nevýhodnosti umístění DIGI a protože to byl můj nápad dát jej právě sem (mimochodem moje asi jediná zásluha na něm :-) ), rád bych něco málo dodal k jeho účelu a úvahám, které mě vedly právě k této lokalitě:


Celé zařízení je původně myšleno a umístěno jako součást meteorologické stanice Davis, která byla nově na Ovčárnu instalována. Má tedy posílat data do APRS a dále do internetu, kde budou z takto zajímavé lokality přístupná komukoliv.
Bohužel se t.č. nepodařilo vyřešit interface mezi WX stanicí a OT2M, tak jsou data prozatím přístupná pouze na internetu na stránkách zde.
Když už se do této lokality instaloval HW pro meteo, chtěl jsem tuto lokalitu využít i pro digipeater. Samozřejmě je to lokalita i přes velkou nadmořskou výšku dosti nevýhodná. Ovčárna je umístěna na stěně jakéhosi trychtýře na svahu východního jesenického hřebenu, který je zcela otevřen pouze ve směru zhruba V-SV. Nicméně to je určitou výhodou.
Podíváme-li se na aprs.fi se zobrazením odhadovaného pokrytí dle PHG, je vidět, že celou západní část Jeseníků velmi dobře pokrývá WIDE digi OK0BBF-2 na Suchém vrchu. To potvrzují i mé zkušenosti z četných toulek po Jeseníkách s trackerem v kapse. Naopak velice okrajově je pokryté Bruntálsko a Rýmařovsko, kudy jezdívám občas autem a ani s 30W se mi nedaří procházet.
Situaci zlepšil můj digi OK2ILA-3 v Klokočově, ale nedostatečně. A právě to je zhruba oblast, jejíž pokrytí je žádoucí a kam DIGI vidí. Naopak odstínění hřebenem od západu je výhodou pro zabránění vzájemného zahlcení s OK0BBF-2 při jinak se překrývajících oblastech pokrytí. Dalším, vlastně již třetím účelem Digi je pravá funkce WIDE digipeateru a tou je opakování všech validních paketů. Tedy i těch, které již přes nějakou digi prošly. Tyto pakety pak mají další možnost šíření a zvýšení pravděpodobnosti průchodu do IGATE. V tomto případě se pravděpodobnost blíží 100% vzhledem k velmi dobré kvalitě signálu v Opavě, kde je IGATE OK2ILA-1.
A jaké jsou první zkušenosti? Signál v Opavě na 2 el DK7ZB namířenou na jih dle S-metru FT-847 vykazuje 40dB nad 59. Pokrytí Bruntálska zatím není dostatečně vyzkoušeno, ale vypadá dle očekávání. Naopak nad očekávaní jsou např. zachycené pakety z Olomouce, Jeseníku i Červenohorského sedla, které ukazují nečekané možnosti refrakce na pásmu 2m :-).

Na závěr bych ještě dodal, že by mě samozřejmě velice lákala možnost vyzkoušet, jak by fungoval Digi na Pradědu. Avšak i když pominu, že umístění na tuto lokalitu zcela přesahuje možnosti financování pár nadšenci pro APRS, myslím, že to není výhodná lokalita. Pravděpodobně by musel fungovat pouze jako FILL-IN digi s minimálním výkonem pracující jen jako "jednosměrný" opakovač a i tak mám obavy, že při síle signálů, které na Pradědu jsou, by malé trackery v jesenických údolích neměly příliš šanci.
Ale je to jen odhad a i využítí DIGI na Ovčárně bude třeba teprve pořádně vyzkoušet. Prostě použití jediného kmitočtu pro APRS má své obrovské výhody, ale i limity a je třeba k nim přihlížet.

Honza, OK2ILA