Zajímavé řešení transvertoru na 122GHz

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Technika, Vydáno dne: 24. 09. 2019

Dostal jsem informaci ohledně zajímavého článku v DUBUSu 3/2019. Australský radioamatér Andrew Anderson, VK3CV, popisuje použití radarového čipu pro vysílání v pásmu 122GHz.

Jen krátký popis, kopii článku nemůžu z pochopitelných důvodů autorských práv zveřejnit.
Je použit čip TR_120, původně určený na radarové aplikace pro mobilní prostředky. Funguje v rozsahu 118 - 126GHz, kam tedy přímo spadá naše radioamatérské pásmo. Čip je možné sehnat v počtu min. 10kusů za cenu asi 30Eur/ks od německé firmy Siliconradar. Není možné řídit jakýmkoliv způsobem amplitudu signálu, nelze tedy použít SSB modulaci, jen FM nebo CW. Velmi zajímavý je i výkon - 0,5mW. Jak autor vtipně poznamenává, nejedná se o megawatty, ani watty, ale pro pásmo 122GHz jde o velmi vysoký výkon, skoro by se dal nazvat QRO.
Čip obsahuje vysílač i přijímač, celkově je velký zhruba 5x5mm. RX i TX anténa je uvnitř čipu. Přijímací část má vlastní předzesilovač, je tedy významně lepší, než přijímat signál pouze "na směšovací diodu". Dále má ten čip vnitřní oscilátor, který, po zavěšení na PLL smyčku, lze velmi účinně "podepřít" referencí 10MHz. Vnitřní oscilátor má vlastní předděličku, čili celé PLL pracuje potom na frekvenci kolem 1900MHz.
Celá stavba je velmi zajímavý počin, není to nic jednoduchého, vyžaduje spoustu znalostí jak z elektroniky, tak mechanického zpracování (soustružení apod.). Výsledkem je ale fungující zařízení. Určitě zajímavé je i použití běžné ofsetové paraboly. Zatím bylo v Austrálii dosaženo vzdálenosti 59km, očekává se ovšem dosah kolem 80km za dobrých podmínek, tzn. suchý, studený vzduch.
Popis celého zařízení, včetně kódů pro řídící mikroprocesor, lze najít zde.